Gentle Incasso
Uw specialist in
creditmanagement

Gentle Incasso
Uw specialist in
creditmanagement

Gentle Incasso
Uw specialist in
creditmanagement

Gentle Incasso
Uw specialist in
creditmanagement

Gentle Incasso
Uw specialist in
creditmanagement

Gentle Incasso
Uw specialist in
creditmanagement

Wie zijn wij??

Gentle Incasso is een incassobureau dat gespecialiseerd is in de incassomarkt; incasso van bedrijf op bedrijf alsmede incasso van bedrijf op particulier. Door middel van persoonlijk contact van zowel naar de klant toe als naar de debiteur, bereiken wij een optimaal resultaat waarin beide partijen zich kunnen vinden.

Ervaring leert ons hoe lang u als ondernemer in sommige gevallen op uw geld moet wachten. Zeker in deze tijd van economische teruggang is het een gegeven dat een groot gedeelte van de debiteuren hun betalingstermijn verlengt en in het ergste geval zelfs uitstelt, en dat is iets waar u als ondernemer niet op zit te wachten.Van u wordt tenslotte ook verwacht dat u zich aan de afspraken houdt!

Wij verrichten uitsluitend werkzaamheden voor bedrijven die geregistreerd zijn bij de Kamer van Koophandel.

U dient, alvorens de vordering uit handen te geven, de debiteur schriftelijk aan te manen voor het totaal verschuldigde bedrag.

Tevens geeft u aan dat bij het uitblijven van betaling een incassobureau zal worden ingeschakeld en dat de daaruit voortvloeiende buitengerechtelijke kosten en rente zullen worden verhaald op uw debiteur.

Zoals elk incassobureau starten wij met het versturen van een sommatie.

Volgt hier echter geen reactie op, of is de reactie van uw debiteur onvoldoende naar uw zin, dan wordt er direct telefonisch contact opgenomen.

Dit wordt gedaan door een ervaren medewerker. Is telefonisch contact niet mogelijk of leidt dit ook niet tot resultaat, dan wordt de debiteur gegarandeerd binnen drie weken na het versturen van de eerste sommatie bezocht door een van onze buitendienstinspecteurs.

Heeft uw debiteur tijdens ons buitengerechtelijke traject niet of niet geheel betaald ?

Heeft uw debiteur tijdens ons buitengerechtelijke traject niet of niet geheel betaald, dan heeft u nog altijd de mogelijkheid om de zaak voor te leggen aan de rechter.

Ook deze procedures kunt u met een gerust hart bij ons neerleggen.

Wij kennen de gerechtelijke wegen en we kunnen u hierbij uitstekend ondersteunen.

Ten tijde van dit onderhoud ligt de nadruk uiteraard op het behalen van een, voor u zo positief mogelijk, resultaat.

Tevens zal er echter alles aan gedaan worden om de relatie met uw debiteur in stand te houden. Door op een tactische manier te bemiddelen, kan er niet alleen resultaat worden gehaald, maar tevens begrip worden gekweekt voor de ondernomen incasso-actie. Hierbij kiezen wij voor direct, persoonlijk contact. Ervaring heeft ons geleerd dat persoonlijk contact bij uitstek geschikt is om een debiteur over de streep te trekken. Wij geven debiteuren niet de gelegenheid tot vage schriftelijke of telefonische toezeggingen, waardoor er veel kostbare tijd verloren gaat. Mocht ook dit onderhoud niet tot het gewenste resultaat leiden, dan volgt er binnen drie dagen een verhaalsinformatierapport met de mogelijkheid de kwestie juridisch aanhangig te maken.

Bij ons geen ellenlange rapportages. U wilt weten of er geld binnen is en zo ja, hoeveel. Omdat wij ons beperken tot een relatief klein aantal opdrachten per periode, kunnen wij elke vordering te aandacht geven die het nodig heeft en wordt de vordering dus niet ‘stilgelegd’ omdat een opdrachtgever met veel opdrachten ‘voordringt’.

‘no-cure-no-pay’

In tegenstelling tot vele andere incassobureaus werken wij niet op ‘no-cure-no-pay’ basis.

Door een betaling van een bedrag aan dossierkosten krijgt u de garantie dat uw vordering nauwkeurig bekeken wordt en voorkomt hiermee dat u al snel uw vordering als ‘minnelijk niet haalbaar’ terugkrijgt.

Wij willen voorkomen dat u de lange en vaak kostbare gang naar de rechtbank moet maken.

Gentle Incasso kan uw incassozaken behandelen in de onderstaande landen. In deze landen werken wij samen met betrouwbare en deskundige incassopartners;

Argentinië - Australië - Bahrein - Bangladesh - België - De Bermudas - Bosnia - Botswana - Brazilië - Bulgarije - Birma - Canada - Caraïbisch - Chili - China - Colombia - Cyprus - Denemarken - Dominicaanse Republiek - Duitsland - Egypte - El Salvador - Engeland - Estland - Fiji - Filippijnen - Finland - Frankrijk - Ghana - Griekenland - Guam - Hong Kong - IJsland - India - Indonesië - Iran - Irak - Ierland - Israël - Italië - Japan - Jordanië - Cambodja - Kenia - Korea (Zuiden) - Koeweit - Kroatië - Laos - Libanon - Litouwen - Macedonië - Malawi - Maleisië - Malta - Mexico - Monaco - Nieuw Zeeland - Nigeria - Noorwegen - Oeganda - Oman - Oostenrijk - Pakistan - Panama - Paraguay - Peru - Polen - Portugal - Qatar - Roemenië - Rusland - Saudi-Arabië - Servië - Singapore - Slovenië - Spanje - Sri Lanka - Soedan - Syrië - Taiwan - Tanzania - Thailand - Trinidad - Tsjechische Republiek - Tobago - Tunesië - Turkije - Uruguay - Verenigde Arabische Emiraten - Venezuela - Verenigde Staten van Amerika_(V.S.) - Yemen - Zambia - Zuid-Afrika - Zweden - Zwitserland